Колектив

Директор: Мая Петкова

Учители: Цецка Петрова – старши учител

Галя Вутева – старши учител

Маруся Георгиева – учител

Помощник-възпитатели: Антоанета Петрова

Диана Маринова

Готвач: Николинка Динкова

Пом. готвач: Бенка Личева

Чистачи – Валя Пиронска

Бисерка Маринова

Марияна Виткова

Димитрина Радкова

Димитър Янакиев