Обществен Съвет

Цветелина Пеева – председател

Иван Рангелов – член финансиращ орган

Мая Пушкова – член

Десислава Цветанова – член

Бенка Георгиева – резерва финансиращ орган

Георги Ангелов – резерва