За нас

Детска градина „Гергана“ се намира в китното селце Садовец, което се намира на 30 км от град Плевен. Разполага с помещения за две градински групи. В момента се обучават и възпитават 35 деца, разпределени в две групи: подготвителна група – 5-6 годишни и разновъзрастова група – 3-4 годишни.

Детска градина „Гергана“ е съвременна образователна институция, в която децата и родителите са добре дошли.