Колектив

Директор: Мая Петкова

Учители: Сандрела Сашева – учител

Галя Вутева – старши учител

Маруся Георгиева – учител

Помощник-възпитатели: Бисерка Маринова

Веселка Валериева

Валя Пиронска

Стефка Букова

Домакин: Стефка Букова

Готвач: Диана Маринова

Чистачи – Димитрина Радкова

Димитър Янакиев