Контакти

Село Садовец, Община Долни Дъбник,

ул. Стефан Караджа №14

Email: info-1500524@edu.mon.bg

Мая Петкова- директор  тел: 0879992807