Обществен Съвет

Марияна Стоева – председател (представител на родителите)

Иван Рангелов – член финансиращ орган

Мая Алексиева – член

Емилия Цонева – член

Ивета Йотова – резервен член, представител на родителите

Бенка Георгиева – резерва финансиращ орган