Прием

Наредба-на-Община-Долни-Дъбник

Необходими документи при записване са:

  1. Молба;
  2. Копие от акта за раждане на детето;
  3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  4. Изследвания за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
  5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок, преди постъпване на детето в ДГ;
  6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в ДГ.